Home

 

Opleidingen vanuit de werkvloer!

Vanuit de medische sector bieden wij opleidingen aan die rechtstreeks voor de werkvloer van nut zijn. De opleidingen geven kennis en vaardigheden, met praktische tips, rechtstreeks voor het werkveld.

Voor EHBO werken we met uw eigen koffer/verbandmateriaal. die kunnen we op maat voor u samen stellen. Zo heeft u exact het materiaal dat u in uw sector met uw risico behoeft. We trainen u mensen er op. We vullen ze, na gebruik, terug aan als u dat wenst. Desgevallend bieden we een onderhoudscontract aan

Een opleiding betekent praktische tips in de syllabus die gaan heel wat verder zodat het een praktische gids wordt.

 

Betreffende dementie geven we tips vanop de werkvloer en wordt gevraagd om via case studie vanuit de instelling een aantal ‘probleemsituaties’ te beschrijven. Hierop wordt tijdens de lessen ingespeeld.

GERIADAGEN BEHEERDER OPLEIDING FUNCTIECOMPLEMENT Ergonomie - wondzorg - dementie - Animatie WOONZORGCENTRA leiding geven * beheer team * welzijn

U wenst een bestaand thema te behandelen?

 

U heeft interesse in een thema eigen aan uw doelpubliek?

 

 

 

 

REFERENTIE'S:

35 industriele zaken in glasbouw, constructie, sloopwerken, alluminiumgieten, stellingbouw, hoge druknet gasbedeling, petrochemie, ...

of

7 scholen, 1 psychiatrisch centrum, 8 hotels, 1 windmolenpark, 1 raffinaderij,

2 producenten van rubber

 

 

 

We voorzien een opleiding op maat met PRAKTIJK op de werkvloer. EHBO, evacuatie, EHBO wondzorg, ...

 

De opleiding die u wenst aan uw noden...

U wenst meer info,

 

een gesprek of een vrijblijvende offerte?

In uw zoektocht naar vormingsprojecten en sprekers kwam u, na het surfen, op deze site terecht.

 

Ietsje pretentieus... misschien?

 

Want de kennis die je opdoet en weet, vertelt meestdal dat er nog veel meer is, dat je niet weet. Maar gelukkig het zet je aan tot verder zoeken en afvragen.

 

Het is meer dan een wens dat je na een vorming kan stellen IK WEET HET!

Dat een vorming kennis bijbracht, je interessesfeer prikkelde naar nieuwe informatie of je zienswijze in vraag stelt.

 

Het was de hoofbedoeling om mensen aan te zetten om zaken eens anders te benaderen, om de toekomst in de geriatrie aan te kunnen. Want die toekomst gaat er tussen dit en enkele jaren geheel anders uitzien.

 

Hou je er van om eens af te stappen van de platgetreden en vaak gebetoneerde paden.

 

Deze site biedt een overzicht met onderwerpen die u misschien aanspreken, belicht vanuit een afzonderlijke invalshoek.

 

Maar steeds actueel, wetenschappelijk getoetst en stuk voor stuk vanuit de praktijksituaties verteld.

 

En... geloof NIEMAND weet alles!

 

Alle voorstellingen gebeuren met PPT-voorstelling met praktijkfoto’s, casusmateriaal van uw eigen bedrijf of instelling en zijn zéér duidelijk voor het personeel, dat u naar de bijscholing stuurt, uitgelegd.

De syllabus is als een naslagwerk opgebouwd. Zodat u na de opleiding alless nog eens rustig kan nalezen.

Bij onze workshops werken we voor je op maat een geschikt project uit

EHBO wordt met een oefenpop gedemonstreerd. BRANDBESTRIJDING kan met droog vuur op een scherm en realistische bluspoging. Vebanden worden met echt wondmateriaal aangelegd.

De opleidingen zijn in modules van 3 à 4 uur als vorming te voorzien of kunnen ook als informatieve voordracht van 1 uur voor congressen worden voorgebracht.

steeds met uitgebreide syllabus + vormingsattest per deelnemer

We beschikken over opleidingslokalen in Antwerpen, Mechelen, Brugge, Roeselare, Oostende, Deinze, Gent, Hasselt,

ook te Breda en Rotterdam.

Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet. Socrates 469-399vc

Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf. Galileo Galilei 1564-1642

De enige verstandige manier van opvoeden bestaat eruit een voorbeeld te zijn, desnoods een waarschuwend voorbeeld. Albert Einstein 1879-1955

 

Opleidingen opmaat van de werkvloer

ikweethet.be

+32 03 66 999 60 info@ikweethet.be

Copyright PUBLICITY Line © 2018