Copyright®2013        Publicity-line  'want een beetje klasse kan geen kwaad'    klik hier voor   website  

                                    OPLEIDINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...op maat van de werkvloer!

GERIADAGEN met

Geraitrische Wondzorg, Dementie, Ergonomie in WZC 

 

FUNCTIECOMPLIMENT2014

Communicatie, LEIDING GEVEN en AANSTUREN welzijn, organisatie preventiediensten, pesten op het werk, infectiebestrijding en het opmaken van uurroosters....

 

health care BEURS Brussel

Ik wil niet klagen... maar...

 

 

 

 

Vorming vanuit de praktische nood op de werkvloer!

 

Vanuit de medische sector bieden wij opleidingen aan die rechtstreeks voor de werkvloer van nut zijn. De opleidingen geven kennis en vaardigheden, met praktische tips, rechtstreeks voor het werkveld.

 

ZIE OOK ONZE GERIADAGEN

erkende OPLEIDING FUNCTIECOMPLEMENT =

Welzijn * Leiding Geven * Beheer van een Team

 

Op vlak van het heffen en tillen is er steeds een doelgericht advies naar de werkvloer. Tilprotocols op uw maat?

 

 

Voor EHBO werken we met uw eigen koffer/verbandmateriaal en we vullen ze aan als u dat wenst. Desgevallend bieden we een onderhoudscontract aan en we gaan met onze praktische tips in de syllabus heel wat verder zodat het een praktische gids wordt.

Betreffende dementie geven we tips vanop de werkvloer en wordt gevraagd om via case studie vanuit de instelling een aantal ‘probleemsituaties’ te beschrijven.  Hierop wordt tijdens de lessen ingespeeld.

 

Alle voorstellingen gebeuren met PPT-voorstelling met praktijkfoto’s, casusmateriaal van uw eigen bedrijf of instelling en zijn zéér duidelijk voor het personeel, dat u naar de bijscholing stuurt, uitgelegd. De syllabus is als een naslagwerk opgebouwd. EHBO wordt met een oefenpop gedemonstreerd.

 

De lesgever heeft steeds alle lesmateriaal (kaarten, poppen, oefenmateriaal) bij.

 

 

De opleidingen zijn in modules van 3 à 4 uur als vorming te voorzien of kunnen ook als informatieve voordracht van 1 uur voor congressen worden voorgebracht.     (steeds met uitgebreide syllabus + vormingsattest)

 

We beschikken over opleidingslokalen in Antwerpen, Wilrijk, Brasschaat, Mechelen, Brugge, Roeselare, Oostende, Deinze, Gent, Hasselt Breda en Rotterdam.

ikweethet   Op maat van de werkvloer!

 

Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet.                                          Socrates 469-399vc

 

Je kan een mens niets leren;

je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf.                         Galileo Galilei 1564-1642

 

De enige verstandige manier van opvoeden bestaat eruit een voorbeeld te zijn, desnoods een waarschuwend voorbeeld.                                                       Albert Einstein  1879-1955

 

 

 

In uw zoektocht naar

vormingsprojecten en sprekers kwam u, na het surfen, op deze site terecht.  

 

Ietsje pretentieus... misschien?

 

Want de kennis die je opdoet en weet, vertelt meestdal dat er nog veel meer is, dat je niet weet. Maar gelukkig het zet je aan tot verder zoeken en afvragen.

 

Het is meer dan een wens dat je na een vorming kan stellen

 

IK WEET HET! 

 

Dat een vorming kennis bijbracht, je interessesfeer prikkelde naar nieuwe informatie of je zienswijze in vraag stelt.

 

Het was de hoofbedoeling om mensen aan te zetten om zaken eens anders te benaderen, om de toekomst in de geriatrie aan te kunnen. Want die toekomst gaat er tussen dit en enkele jaren geheel anders uitzien.

 

Hou je er van om eens af te stappen van de platgetreden en vaak gebetoneerde paden.

Deze site biedt een overzicht met onderwerpen die u misschien aanspreken, belicht vanuit een afzonderlijke invalshoek. 

Maar steeds actueel, wetenschappelijk getoetst en stuk voor stuk vanuit de praktijksituaties verteld.

 

En... geloof NIEMAND weet alles!

 

 

+32(0)498 591268

info@ikweethet.be